Loginnaam:
Wachtwoord:
Inloggen

Innovatie en nieuwe kansen met zorgketenpartners

 

Ondertekening transitieakkoord
Het akkoord is ondertekend door de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie), Schippers (VWS), Hennis-Plasschaert (Defensie), korpschef van de nationale politie Gerard Bouman, Aleid Wolfsen (Voorzitter), Henri Lenferink (portefeuillehouder Informatievoorziening) van het Veiligheidsberaad en Jack Versluis, bestuurder van Ambulancezorg Nederland. “Er wordt vandaag geschiedenis geschreven,” zo zei minister Opstelten bij de ondertekening.

 

 

Op woensdag 16 oktober 2013 was het dan zover: het transitieakkoord voor de landelijk meldkamer werd getekend. In dit akkoord zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de manier waarop de meldkamer voor politie, brandweer, ambulancezorg en marechaussee in de toekomst landelijk georganiseerd gaan worden.  Er zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over het organisatiemodel van de meldkamerorganisatie, de financiering, de verantwoordelijkheden en de tien locaties. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 22 naar 10 meldkamers

 
 
 
 
De huidige 22 meldkamers gaan terug naar 10 meldkamers die werken volgens een landelijk gestandaardiseerde werkwijze.
Deze meldkamers vallen dan onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie.

De regionale ambulancezorg gaat over de monodisciplinaire meldkamer. Vanaf 2017 zouden de eerste meldkamers operationeel moeten zijn. Het doel? Bezuinigen én de kwaliteit verbeteren.

 

 

 

Meer effectiviteit en kostenbesparing


 

 

Met de invoering van de nieuwe landelijke meldkamerorganisatie kan de burger straks meer dan nu, in het eerste contact geholpen worden, zonder te worden doorverbonden. Ongeacht waar een burger vandaan belt wordt hij straks ook overal op dezelfde manier geholpen. Daarnaast kunnen meldkamers elkaar bij drukte of problemen onderling veel makkelijker ondersteunen of vervangen. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid bij grote drukte. De hulpverlening aan de burger wordt door de nieuwe meldkamerorganisatie effectiever, mede door de kwaliteitsslag die wordt gemaakt. Daarnaast levert de verandering een kostenbesparing op.

 

 

 

 

 

 

Innovatieve toekomst


‘De meldkamer van de toekomst’ wordt de schaalvergroting ook wel genoemd. Een innovatieve toekomst, als het aan Arjan Hanekamp (RAV IJsselland) ligt: ‘Axira vernieuwt ambulancezorg. Dat is duidelijk onze visie. Dus ook als het gaat om de ontwikkelingen rondom de nieuwe meldkamer kijken wij naar kansen voor innovatie.’

 

Kansen voor betere samenwerking ketenpartners


Die kansen, die zitten bijvoorbeeld in verbeterde regelingen met zorgketenpartners. Hanekamp: ‘In de nieuwe situatie kunnen wij onze ketenpartners maximale ondersteuning gaan bieden door lokaal betere afspraken te maken. Ook zie ik kansen voor de meldingen. Kunnen die nu alleen nog telefonisch gedaan worden, de kans is groot dat het straks ook via bijvoorbeeld social media kan’.

 

Als Axira gezamenlijk optrekken


 

 

Maar spannend is het natuurlijk ook. Iedere bezuiniging brengt een uitdaging met zich mee en dat is voor de regionale ambulancevoorzieningen niet anders. ‘We kunnen daarin veel van elkaar leren. Ieder lid van Axira doorloopt het traject natuurlijk zelf, maar door kennis uit te wisselen kunnen we de processen optimaliseren. En je zou aan een Axira projectteam kunnen denken met professionals van de verschillende ambulancevoorzieningen die zich specifiek bezig gaan houden met deze thematiek. Landelijk zijn we een speler om rekening mee te houden. In 2014 gaat het traject echt van start. Wij als Axira leden hebben dus de tijd ons goed voor te bereiden.’

 

 

 

 

 

 

 


Praktische complicaties

 

 

 

 

Praktisch gezien brengt de schaalvergroting wel complicaties met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan reistijden. De meldkamer voor Oost- Nederland komt straksin Apeldoorn. Dat betekent voor medewerkers die nu nog lekker op de fiets naar de meldkamer komen toch een ander toekomstbeeld. Hanekamp: ‘We hebben het eerder gezien toen de meldkamer van Zwolle naar Apeldoorn verhuisde. Daar hebben we het nu zo ingericht dat de mensen bij nachtdiensten ook in Apeldoorn kunnen overnachten. Toch merk je dat het voor veel mensen duidelijk meer inspanning vraagt. Daar moeten we dus echt rekening mee gaan houden.’

 

 

 

 

 

 

Wat gaat er gebeuren?


 

Inmiddels is de landelijke kwartiermaker, mevrouw J.M. Wilkinson (Jill) aangesteld en zijn de betrokken daarvan op de hoogte gebracht. Daarna gaan er, vanaf het voorjaar 2014, ook 10 kwartiermakers regionaal aan de slag. Vervolgens worden de business cases opgesteld en uitgevoerd, gesprekken gevoerd. De 10 nieuwe meldkamers zullen, naar verwachting, in de periode van 2017 tot 2021 gereed zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten?

 

 

 

 

 

Meer weten over de visie van Axira op dit thema? Neem dan contact op met Arjan Hanekamp:

a.hanekamp@ravijsselland.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De locaties van de meldkamers zijn

Locaties Meldkamers
Regio

 

Stad

Noord-Nederland Drachten
Oost-Nederland Apeldoorn
Midden-Nederland Soest
Noord-Holland Haarlem
Amsterdam Amsterdam
Den Haag Den Haag
Rotterdam Rotterdam
Zeeland-West-Brabant Bergen op Zoom
Oost-Brabant Den Bosch
Limburg Maastricht