ADAS

MEER TIJD VOOR DE PATIËNT

Ambulancepersoneel kan patiëntgegevens eenvoudiger invoeren (Zie ook artikel)

Afbeelding Adas NieuwsbriefIn de nabije toekomst kunnen ambulancediensten gebruik maken van een nieuw patiëntendossier, die qua technieken en behoeften past bij de huidige tijd waarin we leven. Met het systeem kunnen ambulanceverpleegkundigen sneller en eenvoudiger gegevens invoeren en indien nodig realtime-ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van hun diagnostisch therapeutisch proces. Het nieuwe patiëntendossier moet leiden tot een verdere optimalisatie van dossiervorming en daarmee een hogere kwaliteit van zorg.

Home treat realtime ADAS pijlers ict

Het nieuwe systeem, dat de werktitel Ambulance Documentation And Supportsystem(ADAS) draagt, is volop in ontwikkeling. Het project wordt uitgevoerd door een consortium van ambulancediensten. Machiel de Vink is projectmanager van het project ADAS en vertelt meer over het nieuwe systeem. Machiel: “De wereld om ons heen verandert snel: in ons privéleven zijn moderne digitale innovaties inmiddels heel gewoon. Deze innovaties willen we ook in het nieuwe systeem introduceren. Met ADAS willen we onder andere verslagging een stuk eenvoudiger maken zodat de ambulanceverpleegkundige meer tijd heeft voor de patiënt.” Bert Dercksen (Medisch Manager) vertelt verder: “Bij het ontwerpen van een nieuw systeem hebben we ons vanaf het begin zo min mogelijk laten tegenhouden door technische beperkingen. Een absolute must is de mogelijkheid om realtime te kunnen invoeren. Dat kunnen we met spraakgestuurde invoer realiseren. In het nieuwe systeem zal veel aandacht zijn voor de ergonomie van de gebruikersinterface. De interface moet makkelijk aanpasbaar worden voor de individuele behoefte van de gebruiker. Het nieuwe systeem moet er niet alleen voor zorgen dat ambulanceverpleegkundigen eenvoudiger kunnen invoeren; het wordt ook makkelijker om gegevens uit de database te halen. Verder is het in de toekomst mogelijk dat ADAS realtime-support geeft. Bert: “Het systeem kan, indien de ambulanceverpleegkundige dat wenst, ondersteunen bij het klinisch redeneren. Dat verkleint de kans op foute of gemiste diagnosen.” Om deze functionaliteit te realiseren is nog veel inzicht nodig in de denkprocessen die plaatsvinden wanneer ambulanceverpleegkundigen hun professionele taak uitvoeren. Hiervoor is Bert een promotieonderzoek gestart.

Door gebruiker voor gebruiker 
Bij de totstandkoming van het systeem zijn veel mensen uit het veld betrokken. Bert: “Van conceptontwikkeling tot het eindproduct zijn de eindgebruikers in hoge mate betrokken bij ADAS. Zij leveren input en testen voortdurend de prototypes. We vinden het heel belangrijk dat de zorgprofessionals die het product uiteindelijk gaan gebruiken tevreden zijn. Het systeem mag op geen enkele manier de primaire werkprocessen hinderen, maar moet intuïtief te bedienen zijn en de gewenste ondersteuning bieden.”

Tijdlijn 
Machiel: “We krijgen veel enthousiaste reacties. Inmiddels doen acht ambulancevoorzieningen mee met het project ADAS. Op dit moment zijn we met softwarebedrijven het systeem aan het bouwen. In 2019 moet er een minimal viable product worden opgeleverd. ADAS is zo ingericht dat uitbreiding van nieuwe functionaliteiten mogelijk is. Zo zijn we voorbereid op de toekomst.”

 

U bent hier: Home Pijlers ICT ADAS