Virtual reality training

Realistisch oefenen met een breed scala van situaties middels het zogenaamde VRAMBO project (Virtual Reality Ambulanceverpleegkundig Onderwijs).

 

Het project VRAMBO (Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs)

Ambulanceverpleegkundigen hebben in toenemende mate te maken met complexe en onvoorspelbare omstandigheden (denk hierbij aan het omgaan met opdringerige omstanders, het bekogeld worden met vuurwerk tijdens oudejaarsavond of het behandelen van een kind met ernstige brandwonden). De Hanzehogeschool Groningen is met een aantal partners*, waaronder Axira, een samenwerking aangegaan om ambulancehulpverleners beter voor te bereiden op dit soort situaties.

Platform intro smart groep​Ambulanceverpleegkundigen zijn goed opgeleide en ervaren professionals die continu bijgeschoold worden. Echter, het realistisch oefenen met een breed scala van bovenstaande situaties is een kostbare aangelegenheid en soms zelfs onmogelijk met de huidige educatieve middelen. Daarom hebben we de handen ineengeslagen binnen het zogenaamde VRAMBO project.

 

Binnen het project VRAMBO is onderzocht hoe Virtual Reality (VR) gebruikt kan worden voor de bij- en nascholing van ambulancehulpverleners. Er is met name gekeken naar de rol van Virtual Reality, omdat daarmee complexe situaties realistischer kunnen worden weergegeven en de ambulancehulpverlener zich beter kan voorbereiden op dergelijke situaties. Een VR-training, ingebed in een bewezen effectieve didactische aanpak, zorgt voor een effectievere en efficiëntere verbreding van de inzetbaarheid van ambulancehulpverleners. De praktijkvraag die centraal staat in dit project is: “Hoe kan Virtual Reality ambulanceverpleegkundigen voorbereiden op het functioneren in complexe omstandigheden op locatie”.

printscreen virtual training 2 innovatief

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben inmiddels een geavanceerd prototype ontwikkeld waarmee verder geëxperimenteerd wordt. Hierbij hebben de Axira-leden de inhoudelijke richting en input gegeven om VRAMBO zo realistisch mogelijk te ontwerpen. Het (tussen)resultaat is weergegeven in dit filmpje

 

We staan nu aan de vooravond om het totaalproduct in een operationele omgeving verder te gaan testen.

 

* Partners zijn de Hanzehogeschool Groningen (het lectoraat User-Centered Design en het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek), Axira, Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Ambulancezorg, Ambulance IJsselland, Windesheim (het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg) en Wildsea. Het project is voor de helft gesubsidieerd vanuit Regieorgaan SIA.

U bent hier: Home Pijlers Innovatie Virtual reality training