Strategie

Hoe ziet de toekomst van de ambulancezorg eruit? Wat gaat de wet Ambulancezorg voor ons betekenen? Hoe anticiperen we op ontwikkelingen met betrekking tot de landelijke meldkamer ambulancezorg? Deze en andere strategische vraagstukken zijn onderwerp van gesprek onder bestuurders en directeuren. Dat heeft onder meer geresulteerd een gezamenlijke visie op de toekomstige ambulancezorg: de Big Picture
Een innovatieve visuele weergave van de toekomstige mogelijkheden en bedoeld om landelijk en regionaal met ketenpartners en medewerkers een dialoog aan te gaan.

Bestuur

Piet Huizinga (vz) Ambulance Oost en RAV IJsselland
Tjerk Hiddes, Ambulancezorg UMCG, Limburg-Noord en Fryslân
Hans Janssen, Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid
Frank Klaassen, Acute zorg Zuid-Limburg

 

U bent hier: Home Ons netwerk Bestuur